Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

O τάφος του Νεμπαμούν στο Βρετανικό Μουσείο

The Tomb-chapel of Nebamun: Ancient Egyptian life and death (Room 61)

The Michael Cohen Gallery1400 – 1300 BC

The British Museum acquired 11 wall-paintings from the tomb-chapel of a wealthy Egyptian official called Nebamun in the 1820s. Dating from about 1350 BC, they are some of the most famous works of art from Ancient Egypt.
Following a ten-year period of conservation and research, the paintings are now on display together for the first time. They give the impression of the walls of colour that would have been experienced by the ancient visitors to the tomb-chapel.
Objects dating from the same time period and a 3D animation of the tomb-chapel will help to set the tomb-chapel in context and allow visitors to experience how the finished tomb would have looked.

Για να δείτε την τρισδιάστατη εικόνα και να περιηγηθείτε ψηφιακά στον αρχαίο τάφο:

www.britishmuseum.org/explore/galleries/ancient_egypt/room_61_tomb_chapel_nebamun/nebamun_animation.aspx